כלים ואביזרים

מצמד אלקטרופוזיציה

מפחית אלקטרופוזיה

טי שווה אלקטרופוזיציה

מכסה קצה אלקטרופוזי

אוגן היתוך תחת

טי פיוז'ן בטן

אוכף ישר אלקטרופוזיציה

אוכף אלקטרופוזיה

אוכף אלקטרופוזיה

מרפק אלקטרופוזיציה

מרפק אלקטרופוזיציה

אוגן EF

מכונת בדיקת משאבה

לסחוט את הכלי

מסיר חרוזים

להחזיק צינור

חותך צינורות PE

לסחוט את הכלי

כלי צינור PE

חותך צינורות PE